logo2Small
Na žádost železáren ArcelorMittal Galați vyvinula opravárenská společnost Romania Euroest ve spolupráci s firmou INDA první elektrickou lokomotivu s Li-ion akumulátorovými bateriemi. INDA je výzkumná a vývojová instituce v oblasti výkonové elektroniky a řídicích zařízení na bázi mikrokontrolérů, používaných na téměř všech typech elektrických vozidel. Projekt začal v roce 2014, kdy bylo postupně devět lokomotiv typu LDH 1250 HP z vozového parku ArcelorMittal Galati přestavěno na dva posunovací stroje na dálkové ovládání a sedm elektrických lokomotiv na baterie. První vozidlo LEA-001, které bylo do provozu uvedeno v roce 2015, nemá kabinu strojvedoucího. Stroj je navrženy podle specifických požadavků společnosti ArcelorMittal a při posunu zvládne pohybovat se zátěží 1 500 tun při maximální rychlosti 5 km/h. Ostatní dálkově ovládané lokomotivy LEA-002 až 009 již disponují kabinou pro obsluhu a jejich provozní rychlost je 15 km/h při maximální zátěži 2 500 tun. Na fotografii ze 7. září 2021 vidíme lokomotivy 49.0004 (LEA-005) a 49.0003 (LEA-004) během denního dobíjení v depu Cătușa. Při zavádění UIC označení nebylo posunovadlo LEA-001 do systému zahrnuto, proto je mezi novým a původním označením rozdíl. Za povšimnutí stojí také to, že lokomotiva vlevo je na standardním rozchodu 1435 mm, avšak stroj vpravo je určen pro provoz na širokém rozchodu 1520 mm. Celkově stroje obsluhují areál železáren LIBERTY, který disponuje celkem 150 km dlouhým kolejištěm.
© Martin Šarman

477.785, Cernavodă Pod – Saligny Grupa Est

Místo: Cătușa
Datum: 07.09.2021
Vloženo: 14.05.2022
37. obr. z 138 Do galerie
počet zobrazení: 584
(Zavřít okno)

58.0001, Siculeni