logo2Small
Na konci 80. let vyrobila společnost Maschinenbau Kiel GmbH na své vlastní náklady tři prototypy označené jako typ DE 1024. Šlo o univerzální vysoce výkonné lokomotivy schopné tahat nákladní i osobní vlaky v neelektrifikovaných částech německé železniční sítě, která v té době zahrnovala velkou část severního Německa. V říjnu 1989 absolvovaly prototypy zkušební jízdy a byly předány k posouzení a zkouškám u DB. To se však nesetkalo s úspěchem a dopravce si u výrobce žádné lokomotivy neobjednal. Naopak došlo k elektrifikaci části severoněmecké železniční sítě a znovusjednocení Německa zatlouklo symbolický hřebík do rakve jakýchkoli objednávek z domácího prostředí. V neprospěch byla i skutečnost, že zde bylo k dispozici velké množství podobných lokomotiv, a to řady 132 (Ludmily). Po zkušebním provozu, který trval u DB 3,5 roku se prototypy počátkem roku 1994 vrátily zpět k výrobci. Téhož roku MaK změnila majitele a stala se součástí společnosti Siemens, které se podařilo pronajmout dva stroje na dva roky opět DB. V průběhu roku 1996 byly všechny lokomotivy pronajaty společnosti HGK (Häfen und Güterverkehr Köln AG), kde obdržely čísla EN 11, 12 a 13. První stroj byl z provozu vyřazen v roce 2008, kdy byl poškozen požárem z podvozků. Fyzická likvidace proběhla v srpnu 2020. Druhý byl poškozena požárem kabiny v roce 2005, avšak mezi roky 2009–2010 byla zprovozněna společností Voith Turbo. Ta lokomotivu přestavěla na duální pohon v rámci projektu CREAM, financovaného Evropskou komisí. Její šrotace proběhla v únoru 2021. Poslední z trojice byl v provozu až do roku 2014 a po dvou letech odstavení došlo v roce 2020 k sešrotování. Koncept a design těchto lokomotiv sloužil jako základ pro řadu NSB Di6, které norské železnice velmi rychle vrátily zpět výrobci. Ukázalo se, že nesplňují specifikace uvedené ve smlouvě. Lokomotivy tak lze považovat za předchůdce moderních dieselových elektrických lokomotiv z přelomu milénia, jako je rodina Eurorunner, a to jak pro začlenění elektronicky řízeného energetického systému, tak pro modulární konstrukční plán. Na fotografii z 15. července 2008 se představuje stroj E 13 (240.003) společnosti RheinCargo GmbH (ex HKG) v čele kontejnerového vlaku při průjezdu stanicí Oberhausen-Sterkrade.
© Michael Beitelsmann

228.784, Ilmenau-Pörlitzer Höhe

Místo: Oberhausen-Sterkrade
Datum: 15.07.2008
flag DENěmecko  »  Ostatní
9. fotografie z 14
Počet zobrazení: 945

077.024, Heiligenstatt