logo2Small
I v roce 2018 můžeme v Bosně spatřit parní lokomotivy v pravidelném provozu. Energetická společnost JP Elektroprivreda Sarajevo, prostřednictvím svého závodu Rudnici "Kreka", provozuje lignitové a hnědouhelné doly v okolí města Tuzla, ze kterých zásobuje vlastní tepelnou elektrárnu v Tuzle. Parní lokomotivy řady 33 jsou nasazeny na vlečkách třídíren dolů Dubrave a Šikulje. Neslouží již v traťové službě, ani nezajíždějí do přípojných stanic, zbyla jim jen úloha posunu s vozy u násypek a sestavování souprav. Na trati je tak lze zachytit jen při občasných přesunech mezi jednotlivými vlečkami dolů, elektrárnou a dílnami v Bukinje, případně při akcích zaplacených západními nadšenci. A právě na vlečce třídírny lignitového dolu Šikulje, nedaleko města Lukavac je zachycena lokomotiva 33-503 při vytahování ložených vozů zpod násypky - samotné potahování vozů při nakládce zajišťuje lanové posunovadlo. Lokomotiva 33-503 je původně německá 52 1345, vyrobená pod výrobním číslem 812 v roce 1944 v lokomotivce DWM Posen, což je v podstatě tehdy němci zabraná lokomotivka HCP v polské Poznani, a do tehdejší Jugoslávie se dostala v roce 1964 ze SSSR. Roční produkce na tomto dole je cca 810 000 tun, a zhruba 60% vytěženého lignitu putuje právě po železnici do elektrárny v Tuzle. Odvoz je zajišťován obvykle dvěma páry vlaků denně, obsluhovanými řadou 661 ŽFBH.
© Vojtěch Gášek

33-248, Dubrave

Místo: Rudnik Šikulje
Datum: 20.09.2018
Vloženo: 17.11.2018
3. obr. z 51 Do galerie
počet zobrazení: 1636
(Zavřít okno)

62-677, Oskova (Banovići)