logo2Small
Pod výrobním číslem 28142 opustila brány závodu Henschel und Sohn v roce 1944 lokomotiva 52.817. Do pravidelného provozu u Deutsche Reichsbahn byla nasazena 14. 8. 1944. Poté spadla do Železniční správy britské okupační zóny, která se v roce 1946 spojila s Americkou správou. Od července 1949 byl tento stroj v provozu pod hlavičkou Deutsche Bundesbahn, a to až do září 1951. V listopadu téhož roku byla lokomotiva přepravena do Jugoslávie, kde začala její podstatná část provozního života. Nejprve byla zařazena do služby v depu Osijek, poté Ruma a Gračac. V roce 1990 byla redislokována do uhelného provozu v Krece, kde nahradila jednu z vysloužilých lokomotiv 33-50x (viz níže). Jako válečná náhrada škody bylo na Balkán předáno celkem 300 lokomotiv německé řady 52. Šlo o lokomotivy od Deutsche Reichsbahn, a také několik kořistních lokomotiv ze Sovětského svazu. V Jugoslávii se nově jednalo o řadu 33 a tyto stroje pokračovaly v číselném intervalu 33-041 - 341. Pro úplnost dodejme, že do zemí poválečné Jugoslávie se tyto lokomotivy dostaly již během války. Patnáct strojů bylo dodáno přímo z výroby srbským železnicím [SDŽ] (33-001 - 015). Dalších 24 lokomotiv bylo taktéž z výroby dodáno chorvatským železnicím [HDŽ], které je označily jako řada 30, konkrétně 30-016 - 040. Po válce se jejich označení sjednotilo na 33-016 - 040, avšak internetové zdroje uvádí, že lokomotiva 33-040 nebyla patrně vůbec vyrobena. Téměř všechny státní lokomotivy byly vyřazeny z provozu v polovině 80. let. Kromě státních drah bylo 5 lokomotiv řady 52 dodáno i do průmyslu, konkrétně uhelným dolům v Krece. Šlo o stoje 33-501 a 502, které v roce 1960 odevzdaly ČSD, neboť po válce zůstaly v Československu jako válečná kořist. Další tři v roce 1964 dorazily ze Sovětského svazu (33-503 - 505). Počátkem 90. let ale pomalu dosluhovaly i tyto průmyslové "Němky", konkrétně 501, 502 a 505, a tak se po depech sháněly poslední "státní" lokomotivy v pokud možno obstojném technickém stavu. Jednalo se nakonec o lokomotivy 33-064, 216, 236 a 248, které společně s 503 a 504 existují dodnes a jejich majitelem a provozovatelem je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, prostřednictvim dceřiné firmy ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. V říjnu 2019 byly provozní nebo s lehkou závadou evidovány stroje 236, 248, 503 a 504. Lokomotivy 064 a 216 by měly procházet většími opravami v dílnách Bukinje. Do výčtu provozních patří i stroj 33-502, neboť se jedná o ČSD 555.0153, který byl v roce 1991 zakoupen rakouským spolkem 1. ÖSEK a od něj lokomotivu v roce 2001 odkoupila česká společnost HERKULES KHKD s.r.o. I přes to, že tito parní veteráni letos oslavil 75 let, stále jsou nepostradatelnými pomocníky a denně se podílí na procesu výroby elektrické energie. Byť nutno přiznat, že jich plné pracovní nasazení skončilo v roce 2015, kdy přestali být nasazováni na přetahy souprav z třídírny do předávací stanice ŽFBH. Jde pravděpodobně o snahu státní železnice zajistit více práce pro své náležitosti s vidinou většího zisku. Je téměř neuvěřitelné, že i v roce 2019 můžeme sledovat parní lokomotivy v pravidelném nákladním provozu. Jeden takový zcela běžný pracovní den, kdy lokomotiva 33-236 vytáhla loženou soupravu a posunem odrazem ji rozhodila na dvě koleje, byl zachycen i slunečného 2. října 2019 v třídírně Dubrave.
© Martin Šarman
Místo: Dubrave
Datum: 02.10.2019
Vloženo: 07.10.2019
1. obr. z 52 Do galerie
počet zobrazení: 1613
(Zavřít okno)

33-248, Dubrave