logo2Small
Jeden zo štyroch albánskych "čmeliakov", ktoré sú od jesene 2019 "zaseknuté" za zemetrasením zničeným mostom a odrezané od svojho domovského depa Shkozet, je aj T669.1044. Ten sa dňa 10.05.2024 predstavil v čele niekoľkých mimoriadnych vlakov pre zahraničných turistov, na ktoré boli mimoriadne nasadené štyri bývalé talianske (FS) vozne typu B 22-71. Na fotke je zachytený v čele podvečerného vlaku číslo 3 [Laç Gjorm – Shkodër] na cestno-železničnom moste ponad rieku Lumi Mat, nachádzajúci sa v úseku Milot–Lezhë. Tento most, ako je aj z fotky patrné, je v značne opotrebenom stave a jazda po ňom, hlavne autom, je veľmi náročná pre všetky podvozkové komponenty, keďže dilatačné medzery sú extrémne veľké. No v nedávnej dobe na ňom došlo k istým zmenám. Prvú zmenu môžeme vidieť aj na fotke a to je nahradenie časti zvetraného železobetónového zábradlia zábradlím z kovového materiálu, s použítím cestného zvodidla. V druhom rade došlo z veľkej časti k výmene pražcov, štrku a dokonca aj koľajových pásov na železničnej trati na tomto moste.
© Peťo Káčer

T669.1044, Kavajë

Místo: Milot–Lezhë
Vlak: 3
Datum: 10.05.2024
flag ALAlbánie  »  T669.1, 770
34. fotografie z 94
Počet zobrazení: 707

T669.1044, Bajzë