logo2Small
V přípravě na noční výluku strojního podbíjení výhybek a kolejí v ŽST Štěpánov dne 18. března 2021 byla zachycena strojní výhybková jednopražcová podbíječka Unimat 09-475/4S Dynamic, za ní výhybková dvoupražcová podbíječka Unimat 09-32/4S Dynamic. Na konci se na svůj výkon připravuje pluh na úpravu štěrkového lože BDS 2000-4. Na koleji vpravo stojí souprava "sypáků" ložených štěrkem pro uvedené výlukové práce. Kombinací těchto tří pracovních strojů je možné v rámci jedné noci podbít všechny hlavní průjezdné výhybky na obou zhlavích stanice na dvoukolejné trati včetně obou hlavních staničních kolejí.
© Miroslav Volek

08-275 Unimat 3S, Drahotuše

Místo: Štěpánov
Trať: CZ/270
Datum: 18.03.2021
flag CZČesko  »  Pracovní mechanismy
116. fotografie z 122
Počet zobrazení: 562

MV 97.005, Praha Masarykovo nádraží