logo2Small
Spěšný vlak 1575 se soupravou 854.032 + 2xBdtn + 854.217 z Kladna-Ostrovce na pražské Masarykovo nádraží míjí koncem března stavědlo 3 stanice Praha-Bubny.
Záběr dává nahlédnout do prostoru traťového okrsku Správy tratí Praha-západ, kterému vpravo dominuje soubor různorodých drážních budov. Mimo novodobější stavědlové věže (stavědlo 3) se jedná o původní třípodlažní budovu bývalé vodárny a budovu remízy. Stavby vznikly při prodloužení Buštěhradské dráhy ze stanice Bruska (Praha-Dejvice) do Buben, podle charakteristické typologie drážních budov kolem roku 1868. Postupem času ztratily členitými dostavbami i zásahy do původního vzhledu svojí autenticitu. V loňském roce byla snesena nevyužívaná dřevěná přístavba prodloužení budovy remízy.
V roce 2004 byly spolu se souborem staveb bubenských dílen pro opravy vozidel vyhlášeny budovy vodárny a remízy za kulturní nemovité památky, aby byla za 4 roky jejich památková ochrana zase sejmuta. V areálu bývalých dílen v Bubnech, cca 350 m daleko, zůstala památkově chráněna alespoň téměř totožná budova vodárny, která se dochovala v podobě blížící se původnímu stavu.
Po více než 150 letech se osud popisovaných budov pomalu naplňuje. Podle platného Územního rozhodnutí z roku 2020 je do prostoru stanice umístěna novostavba dvoukolejné elektrizované trati, která je součástí modernizace bývalé Buštěhradské dráhy na rameni Praha–Kladno. Konkrétně je v místě stavědla situována opěra nové estakády, směřující v odsunuté poloze podél Strojnické ulice k Výstavišti. Podle současných předpokladů Správy železnic zde dojde k zahájení výstavby v roce 2022.
Po letech sporů a snah některých politiků a developerů o zrušení traťového úseku z Buben na Veleslavín nebo alespoň do Dejvic popřejme modernizované trati nejméně dalších 150 let provozu.
© Petr Zobal

854.032, Křinec

Místo: Praha-Bubny
Trať: CZ/120
Vlak: Sp 1575
Datum: 03.2021
flag CZČesko  »  854
116. fotografie z 180
Počet zobrazení: 1212

854.033, Turnov–Příšovice