logo2Small
Během října 2022 se konaly souběžně dvě dlouhodobé výluky traťových kolejí na tratích 340 a 341. Konkrétně šlo o výluku z důvodu opravy traťové koleje mezi stanicemi Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh v termínu od 16.10. do 29.10. a o výluku z důvodu opravy propustku mezi stanicemi Bylnice a Vlárský průsmyk v termínu od 10.10. do 25.10. První zmíněná výluka zapříčinila odklonové vedení některých spěšných vlaků úvratí přes Staré Město u Uherského Hradiště. To byl i případ nedělního spěšného vlaku 1776 [Vlárský průsmyk – Brno hl.n.], který byl mimořádně veden v sestavě 842 + 2x Bdtn + 842 z důvodu urychlení úvrati. Tento vlak byl jako jediný dotčen oběma probíhajícími výlukami, neboť byl ještě v úseku Vlárský průsmyk – Bylnice nahrazen autobusy náhradní dopravy. K návozu soupravy pro vlak Sp 1776 do Vlárského průsmyku slouží taktéž jen v neděli zavedené vlaky Sp 1779 [Staré Město u Uherského Hradiště – Bylnice] a Os 4139 [Bylnice – Vlárský průsmyk]. V neděli 16. října 2022 tak bylo možné zdokumentovat Sp 1779 v delší sestavě, kdy jeho vozbu zajistila dvojice motorových vozů 842.022 v čele a 842.002 na postrku. Snímek tento vlak zachycuje při příjezdu do zastávky Pitín zastávka. Výraznou dominantou obce Pitín je farní kostel sv. Stanislava, který je samostatně umístěný na vyvýšeném, dobře viditelném místě severně nad centrem obce. Je to jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží nad vstupem. Jeho historie sahá až do roku 1585, kdy tehdejší majitelé zámku Nový Světlov, bratři Václav a Vilém Tetaurové, postavili v Pitíně nový českobratrský kostel. Při reformačním hnutí po bitvě na Bílé hoře se obyvatelstvo Pitína vrátilo z velké části ke katolické víře. Farní kostel získal současnou podobu v letech 1851 až 1855 přestavbou původního kostelíka téhož patrocinia. Nejrozsáhlejší opravu prodělal v letech 1950 až 1951, kdy byla kvůli vážnému poškození sejmuta klenba a celý interiér kostela byl zmodernizován.
© Ondřej Foldyna

842.002, Valtice město

Místo: Bojkovice město – Pitín zastávka
Trať: CZ/341
Vlak: Sp 1779
Datum: 16.10.2022
flag CZČesko  »  842
11. fotografie z 160
Počet zobrazení: 973

842.002, Uherské Hradiště – Kunovice