logo2Small
Dopravňa D3 Skovice sa až do jej rekonštrukcie v druhej polovici roka 2021 vyznačovala okrem veľkého počtu lámp "sadoviek" aj celkom už raritnými trojcestnými výmenami na oboch zhlaviach, ktoré boli osadené v r. 1955 na oceľových pražcoch. Tieto výmeny sa používali kedysi na menej významných tratiach pre ušetrenie miesta, na ktorom bolo postavené zhlavie. Dnes je dopravňa aj úsek trate od Čáslavi už po rekonštrukcií, kedy boli tieto výmeny nahradené klasickými a urobila sa čiastočná príprava pre prevedenie tejto celkom využívanej lokálky na prevádzku podľa predpisu D1. Na fotke vchádza večerný Os 15929 [Čáslav místní nádr. – Třemošnice] vedený sólo motorovým vozňom 810.512 do tejto dopravne, kde po splnení ohlasovacej povinnosti D3 bude pokračovať ďalej až na konečnú stanicu lokálky.

Koľaj vľavo v popredí smeruje do kedysi konečnej, dnes už bývalej stanice tejto lokálky, a to Vrdy-Bučice, kde však bola osobná doprava ukončená už v r. 1955, a trať sa zmenila na vlečku v r. 1975. Táto vlečka vedúca do podniku GOLDBECK Prefabeton s.r.o. je takmer denne obsluhovaná spravidla dvoma pármi manipulačných vlakov a využíva sa na export prefabrikátov. Koľajisko bývalej stanice Vrdy-Bučice je dnes vlečkový areál tejto betonárky. Z vlečky však vedie ešte odbočka do podniku Ethanol Energy Vrdy, ktorá je našťastie tiež stále v prevádzke a obsluhovaná.
© Peťo Káčer

810.512, Běrunice

Místo: Skovice
Trať: CZ/236
Vlak: Os 15929
Datum: 08.06.2021
Vloženo: 15.11.2022
366. obr. z 547 Do galerie
počet zobrazení: 770
(Zavřít okno)

810.517, Praha-Satalice