logo2Small
Komentáře (3)
Nejvzdálenějším místem od domovského depa je pro lounské motorové vozy víkendová vozba osobních vlaků linky S41 PID. Ta je provozována téměř výhradně na území Prahy, kde zajišťuje tangenciální propojení městských částí Prahy 6, 7, 9 (o víkendu také Prahy 10) a města Roztoky u Prahy. Zajímavostí je, že linka využívá především úseky železničních tratí dříve určené pro nákladní dopravu, popř. pro dálkovou osobní dopravu - tzv. "pražské nákladní spojky". Nejinak tomu bylo i teplého podzimního 28. září 2016, kdy zde pendloval barevně atraktivní motorový vůz 809.281. Snímek byl pořízen mezi Malešicemi a Hostivaří, u mokřadu Triangl. Málokdo ví, že v sevření mezi sídlištěm Skalka a hostivařskou průmyslovou zónou, skrytá za náspy tratí, se nachází malá oáza přírody uprostřed města. Asi 2 ha velká trojúhelníková plocha, sevřená ze všech stran železničními tratěmi, je porostlá z větší části křovinami a starými stromy. Středem protéká Slatinský potok s přilehlou tůní, kde žije sedm druhů obojživelníků, z nichž nejzajímavější je celoevropsky chráněná kuňka ohnivá .
© Martin Šarman

809.281, Polerady nad Labem
Místo: Praha-Hostivař
Datum: 28.09.2016
Vloženo: 04.10.2016
177 obr. z 497 (počet zobrazení: 1804)
(Zavřít okno)

809.282, Krnov - Brantice