logo2Small
Aktuálně mezi stanicemi Praha-Vršovice a Praha-Hostivař probíhá jedna z nejrozsáhlejších staveb na síti SŽDC. Trať bude nově čtyřkolejná a povede po bývalém gravitačním ranžíru Praha-Vršovice. Zejména v prostoru ranžíru a osobní stanice Praha-Vršovice obsahuje stavba rozsáhlé zemní práce. V průběhu stavby byl s investorem domluven odvoz části výkopů do lokality Nové Strašecí, do vytěžených partií v areálu Českých lupkových závodů, a.s. (ČLUZ), který je ze stanice napojen vlečkou. Podobně byl pomocí železniční dopravy v minulosti na vlečku ČLUZ převážen a ukládán popílek z kladenské uhelné elektrárny. Foto např. zde Vozba byla zahájena 13.5.2019 a měla by probíhat letos i v příštím roce. Dopravcem je společnost ČD-Cargo. Nakládacími místy mají být osobní nádraží Praha-Vršovice a lokalita Papkov blíže bývalého ranžíru. Vozba probíhá téměř výhradně v noci, v současné době v oboustranně výklopných vagónech Ua (dumpcar), v soupravách po 14 vozech. Náležitosti tvoří dvojice lokomotiv řady 742. Prázdná souprava je přistavena k nakládce nad ránem. Odpoledne dochází po naložení k přípravě soupravy a v podvečer k přepravě do stanice Praha-Libeň, kde je nutno, v případě nakládky na Papkově, provést úvrať vlaku. To je komplikace vyplývající z aktuální konfigurace kolejiště v žst. Praha-Vršovice, kdy nelze odjíždět ve směru Praha-Smíchov a úvrať ve stanici Praha hlavní nádraží není z dopravních důvodů možná. Většinou okolo 21 hodiny pak vyráží ložená souprava ze stanice Praha-Libeň přes Praha-Smíchov a po pražském "Semmeringu" na Kladno a do cílové stanice v Novém Strašecí. Zde soupravu přebírá vlečková lokomotiva a stroje ČD-Cargo odvážejí prázdnou soupravu stejnou trasou v noci k nakládce. V úvahách je odstranění úvrati ve stanici Praha-Libeň, kdy by trasa po "Semmeringu" byla nahrazena přes Kralupy nad Vltavou.
Na záběru z 25.5.2019 se souprava představuje i za světla, kdy byly prázdné vozy dopoledne převáženy k technické prohlídce na místo nakládky. Ze stanice Nové Strašecí do stanice Kladno-Dubí dopravila soupravu 14 vz Ua "dubská záloha" 755.001. Vlak Pn 59357 se představuje u "Lápaku" před stanicí Kladno. Ze stanice Kladno-Dubí pak vozbu zajistily stroje 753.7 - v čele 753.763 a na postrku dvojice 753.754 a 753.755, která odstoupila v Kralupech nad Vltavou.
© Petr Zobal

755.001, Brandýsek

Místo: Kladno
Trať: CZ/120
Vlak: Pn 59357
Datum: 25.05.2019
Vloženo: 02.06.2019
13. obr. z 35 Do galerie
počet zobrazení: 1122
(Zavřít okno)

755.001, Brandýsek