logo2Small
Komentáře (0)
Do zastávky Železná Ruda centrum se parného pátečního červnového dopoledne dne 12.6.2020 blíží rychlík 763 "Berounka" vedený brejlovcem 754.027. Snímku dominuje nejvyšší hora Šumavy a Bavorského lesa Velký Javor s nadmořskou výškou 1456 metrů nad mořem. Na vrcholu se nachází německé vojenské zařízení protivzdušné obrany s dvěma radarovými kopulemi. Zařízení vzniklo během studené války navzdory silným protestům ochránců přírody v samotné blízkosti československé hranice, aby bylo možné sledovat vzdušný prostor nad Východním blokem. Zařízení bylo zprovozněno v roce 1983, původně se dvěma radarovými anténami. V roce 1996 bylo nově vybaveno třídimenzionálním vyhledávacím radarem RRP-117. Druhá uvolněná věž od té doby obsahuje komunikační antény. Zařízení protivzdušné obrany je provozováno v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany NATO. Třídimenzní (3-D) vyhledávací radar FPS-117 je určen k přesnému rozeznávání vzdušných cílů a měření polohy s vysokou přesností pro účely PVO, navigační zabezpečení, taktické řízení vzdušných operací při plnění úkolů přímé letecké podpory pozemních vojsk a řízení letového provozu. FPS-117 patří k nejrozšířenějším typům radarů, hojně používaným na celém světě. Standardní stabilní verze radaru je označena FPS-117 nebo FPS-117(E)1, mobilní verze nese označení FPS-117(E)1T. Upravený model radaru FPS-117 pro Německo je označený RRP 117, pro Velkou Británii Type 92. Ministerstvo obrany SRN již v 90. letech rozhodlo o vybavení 3 středisek řízení a uvědomování PVO NATO NADGE radary typu FPS-117 za 65 miliónů dolarů, které spolu se zavedenými typy HADR tvoří základ průzkumného podsystému pro zjišťování vzdušných cílů různých rychlostí a výšek. Další mobilní verze radaru je označena TPS-117, která využívá asi 97% shodných konstrukčních prvků jako standardní stabilní verze FPS-117. Anténní soustava mobilní verze radaru je přepravitelná na jediném návěsu (přívěsu). Doba výstavby nepřesahuje 30 minut. V konstrukci používá některé prvky vysoko frekvenčních rozvodů radaru AN/TPS-59. Radar FPS-117 a jeho odvozené verze jsou nyní provozovány v 15 státech světa - v Austrálii 4, Belgii 1, Brazílii 6, Kanadě 4, Německu 8, Island 4, Itálii 4, Kuvajtu 1, Rumunsku 5, Saúdské Arábii 17, Jižní Koreji 8, Taiwanu 2, Turecku 3, Velké Británii 2 a v USA 16. Vyznačuje se mimořádně vysokou odolností proti přírodnímu i umělému rušení. Je vybaven velice propracovanými obvody pro potlačení odrazů od země, vodní hladiny a k eliminaci vlivů nepříznivého počasí (deště, sněžení), obvody k detekci pohyblivých cílů s dopplerovským počítačovým zpracováním signálů a současné monoimpilzní zpracování signálů pro rychlé azimutální a elevační rozlišování vzdušných cílů. Vzhledem k tomu radar dosahuje velmi vysoké přesnosti a rozlišovací schopnosti. Jednou z mnoha předností je schopnost velmi účinně potlačit boční smyčky vyzařovací charakteristiky, svazky rozmítat směrem dolů pro pokrytí hluchých prostorů a použití režimu automatického sledování horizontu terénu. Bezesporu nejzajímavější a nevšední na tomto vrcholu je zdejší fauna a flora, která se blíží spíše vysokohorskému charakteru než charakteru zbytku Šumavského pohoří.
© Honza Janda

754.027, Kout na Šumavě - Spáňov
Místo: Železná Ruda-Alžbětín - Železná Ruda centrum
Datum: 12.6.2020
Vloženo: 21.06.2020
534 obr. z 1648 (počet zobrazení: 344)
(Zavřít okno)

754.028, Nýrsko - Dešenice