logo2Small
Pozůstatkem dříve cca 10 km dlouhé "Místní dráhy Petrovice u Bohumína – Karviná místní nádraží", vedoucí z dnešních Petrovic u Karviné přes centrum Karviné do dnešní stanice Karviná-Doly na vlečkové síti zdejších dolů, zrušené koncem padesátých let minulého století v souvislosti s výstavnou přeložky bývalé trati KBD z Dětmarovic do Louk nad Olší, je cca 4 km dlouhý úsek vycházející z dětmarovického zhlaví žst. Petrovice u Karviné a vedoucí do žst. Karviná město (dříve Fryštát). Zbytek tratě byl po jejím zrušení záhy snesen a do dnešních dnů se z něho zachovalo pouze několik artefaktů, nacházejících se především na území města Karviná. Osobní doprava byla na zbytku trati zastavena velice brzy a již od roku 1963 zde jezdily pouze nákladní vlaky. V polovině 70. let byla celá dráha převedena na vlečku a systém vlečkové obsluhy zůstal zachován doposud. V těsné blízkosti dnešní stanice Karviná město se nachází rozsáhlý průmyslový komplex v němž prim dnes jednoznačně hraje společnost Jäkl Karviná, a.s. Pouze díky potřebě železniční obsluhy podniků nepochybně dráha přežila do dnešních dnů, neboť cca 1x ročně pořádané jízdy zvláštních vlaků pro veřejnost stěží zajistí dráze důvod k existenci.
V současné době provádí obsluhu Karviné města především ČD Cargo, které k tomu využívá staniční zálohu žst. Petrovice u Karviné. Ta pak "na město" vyráží v případě potřeby cca 1-2 denně, stejně jako na řadě dalších míst se ale vše řídí aktuální provozní situací. Příležitostně se zde můžeme setkat i se soupravami vedenými privátními dopravci, z celkového počtu vlaků se však jedná o zanedbatelné množství.
Na snímku pořízeném cca 1 km od žst. Petrovice u Karviné je zachycena souprava mířící do Karviné města. V čele osmi vozů řady Es je barevně nezaměnitelný stroj 742.454, vlak má za sebou sklonově nejnáročnější úsek a nyní jej čeká dlouhá "rovinka" až do cílové stanice. Lampy osvětlení a budovy v pozadí patří průmyslovému areálu společnosti SALTAGRO a.s., který má na dráhu sice existující kolejové napojení (odbočná výhybka se nachází v těsné blízkosti lokomotivy), to ale není dlouhodobě využíváno a pro svůj technický stav (a také chybějící díly) ani není sjízdné. Petrovice u Karviné – Karviná město, 12.01.2020
© Jan Šantrůček

742.454, Dobrá u Frýdku-Místku – Frýdek-Místek

Místo: Petrovice u Karviné – Karviná město
Datum: 12.01.2020
Vloženo: 16.01.2020
1262. obr. z 1296 Do galerie
počet zobrazení: 1188
(Zavřít okno)

742.454, Opava západ – Opava východ