logo2Small
Komentáře (0)
Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení
Struska je hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem který vzniká spontánně při vulkanické činnosti, nebo jako vedlejší produkt mnoha termických a spalovacích průmyslových procesů. Jeden z mnoha druhů strusky je důležitou součástí metalurgie - jedná se o vysokopecní strusku, která je odpadním produktem při výrobě surového železa ve vysokých pecích. Během zpracování roztavených tekutých kovů vyplouvají nekovové složky vsázky (nečistoty, okuje), produkty vzniklé při metalurgických reakcích v tavenině, nebo stržené částečky z vyzdívek na povrch kovové lázně a vytvářejí více, či méně souvislou vrstvu tekuté strusky na povrchu taveniny. Struska také příznivě ovlivňuje podmínky tavby díky výměně iontů na fázových rozhraních během termodynamického procesu mezi taveninou, struskou a atmosférou.
Během odpichu vysoké pece je vypuštěno tekuté surové železo společně se struskou při teplotě 1450 stupňů Celsia. Díky rozdílné hustotě jsou obě složky vzájemně odděleny a odvezeny k následujícímu zpracování. Podíl strusky je zhruba 400 kg na 1 tunu surového železa.
V hutním kombinátu Liberty Ostrava je struska vyvážena v struskových pánvích - speciálních vozech, kterým se také říká "Koliby", na nedaleký odval Lihovarská, kde dochází k vyklápění žhavé strusky z vagonů, jejímu prudkému ochlazení vodou a následné granulaci. Tento produkt je určen zejména jako přísada do výroby cementu, případně náhrada písku. Zpracováním postupně vychládlé strusky se získává kamenivo, které má velmi dobré vlastnosti pro stavební účely.
Na snímku pomalu sjíždí lokomotiva 741.714 se soupravou třinácti prázdných kolib určených k přepravě žhavé vysokopecní strusky po spojovací koleji mezi odvalem Lihovarská a východním zhlavím nádraží Sever. Souprava právě přejíždí most přes silnici I/11 spojující Ostravu s Havířovem a míří do areálu hutě k dalšímu odpichu pod vysoké pece.
© Vojtěch Gášek

741.711, Česká Třebová

Místo: Liberty Ostrava
Datum: 15.02.2021
Vloženo: 16.02.2021
26. obr. z 30 Do galerie
počet zobrazení: 391
(Zavřít okno)

741.724, Vlečka Liberty Ostrava