2 obr. z 29: (Zobrazeno: 421) GPS:       Komentáře (0)

Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení


741.501, Zákolany
Důl Dukla nedaleko Havířova se do historie zapsal nejen nejhorším důlním neštěstím v historii Československa, při kterém v roce 1961 zahynulo 108 horníků, ale také produkcí velmi kvalitního černého uhlí, o které byl zájem i v zahraničí. Po roce 2000 začala být těžba postupně utlumována, aby v roce 2007 byla ukončena definitivně. V roce 2008 byla odstřelena železobetonová skipová těžní věž (mmch. jako první v historii České republiky) a postupně byla zlikvidována většina budov poměrně rozsáhlého komplexu, aby zde postupně mohla být vybudována nová průmyslová zóna.
Stejně jako u většiny dolů se i zde nacházelo kolejiště sloužící pro potřeby dolu. Podobně jako u budov bývalého dolu i zde došlo k výrazné redukci původního stavu, ale zcela zlikvidováno nebylo a stále zde bylo možno zajíždět z cca 1km vzdálené stanice Prostřední Suchá. Jedním ze zamýšlených cílů bylo zachování nabídky možného využití železnice pro vznikající průmyslový areál, ke kterému však nikdy nedošlo. Částečné využití našla vlečka pouze kolem r. 2010, kdy byl v areálu skladován především koks, který ze zde byl z důvodů problémů s odbytem dovážen z ostravských koksoven a také uhlí, kdy obojí bylo později opět odváženo. Provoz zde však upadal, hromady uskladněného uhlí a koksu byly postupně odvezeny a dnes v místech skládky není již nic, ani koleje. Ojediněle na vlečku ještě nějaký vlak občas zavítal, ale nakonec zcela osiřela, za odbočnou výhybkou v Prostřední Suché se po čase objevil červený terč a nad dalším osudem vlečky visel otazník.
Příjemným překvapením jara 2020, jinak díky celosvětové situaci související s pandemií viru COVID-19 na pozitivní informace poměrně skoupého, bylo zjištění, že červený terč zmizel a že na vlečce evidentně probíhá nějaká údržba. Důvod na sebe nenechal dlouho čekat - v okolí areálu se nadále nacházejí poměrně rozsáhlé plochy umožňující uskladnění materiálu, ale je zde i zachovaná podúrovňová výsypka, stále napojená na kolejovou síť. Netrvalo dlouho a na prakticky nevyužívanou vlečku zamířil po velmi dlouhé době i první vlak. Ten zde dovezl k vyložení materiál vytěžený při výluce u Křižanova. A další následují. Nezbývá, než doufat, že se nejedná o ojedinělou příležitost a že další využití bude mít trať i do budoucna.
Na snímku pořízeném časně ráno přímo v areálu bývalého Dolu Dukla je zachycena dvojice strojů 741.501 a 741.506 při vykládce jedné z prvních dorazivších souprav, sestavených z vozů Ua. Kolej napravo a patrné zábradlí patří k již zmiňované výsypce (která ale v současnosti není využívána), nad vlakem se tyčí jeden z němých pamětníků původní důlní činnosti - krytá konstrukce pásového dopravníku. Zároveň si lze udělat představu o současné podobě původně rozsáhlého kolejiště a jak je ze snímku patrné, i z toho nemnoha, co zde zbylo, je nezanedbatelná část nadále vyloučena z používání. 2.5.2020


741.502, ČMKS Česká Třebová
© Jan Šantrůček

(Zavřít okno)
Vloženo: 2020-05-08