223 obr. z 318: (Zobrazeno: 491) GPS:       Komentáře (0)

Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení


741.732, Jeneč-Unhošť
Spolu s vytěženým uhlím se na povrch dostává i velké množství hlušiny. Jejím ukládáním na povrchu se vytvořily odvaly (haldy). Odvaly byly původně zakládány nejčastěji v těsném sousedství jednotlivých dolů a měly obvykle v závislosti na technologii navážení tvar kupy nebo kužele. Jejich nevýhodou byla velká pravděpodobnost samovznícení. Z tohoto důvodu se později začaly budovat hlavně tzv. odvaly tabulové a kužely byly postupně likvidovány. Velkovýrobní tendence za socialismu se projevily i v odvalovém hospodářství budováním rozsáhlých, tzv. centrálních odvalů, které sloužily více jámám najednou. Jejich velikost se obvykle pohybuje v řádu desítek hektarů. Velké množství hlušiny pak také bylo využito jako materiál pro budování náspů komunikací, případně pro sanaci poklesových území. Zvláštní skupinu tvoří odvaly hydraulické čili odkaliště. Ukládají se v nich tzv. flotační hlušiny a slouží k čištění průmyslových vod používaných ke zpracování uhlí. Jako odkaliště byly využity hlavně zvodnělé poklesy, případně rybníky nebo byly postaveny speciální soustavy sedimentačních nádrží. Některá kaliště, např. Pilňok, mají i několik desítek hektarů. A právě na odvalu Pilňok byla dne 29. července 2019 vyfotografována lokomotiva 740.734 se soupravou ložených vozů řady Ua.

740.736, Skotnice
© Martin Šarman

(Zavřít okno)
Vloženo: 2019-08-07