logo2Small
Spolu s vytěženým uhlím se na povrch dostává i velké množství hlušiny. Jejím ukládáním na povrchu se vytvořily odvaly (haldy). Odvaly byly původně zakládány nejčastěji v těsném sousedství jednotlivých dolů a měly obvykle v závislosti na technologii navážení tvar kupy nebo kužele. Jejich nevýhodou byla velká pravděpodobnost samovznícení. Z tohoto důvodu se později začaly budovat hlavně tzv. odvaly tabulové a kužely byly postupně likvidovány. Velkovýrobní tendence za socialismu se projevily i v odvalovém hospodářství budováním rozsáhlých, tzv. centrálních odvalů, které sloužily více jámám najednou. Jejich velikost se obvykle pohybuje v řádu desítek hektarů. Velké množství hlušiny pak také bylo využito jako materiál pro budování náspů komunikací, případně pro sanaci poklesových území. Zvláštní skupinu tvoří odvaly hydraulické čili odkaliště. Ukládají se v nich tzv. flotační hlušiny a slouží k čištění průmyslových vod používaných ke zpracování uhlí. Jako odkaliště byly využity hlavně zvodnělé poklesy, případně rybníky nebo byly postaveny speciální soustavy sedimentačních nádrží. Některá kaliště, např. Pilňok, mají i několik desítek hektarů. A právě na odvalu Pilňok byla dne 29. července 2019 vyfotografována lokomotiva 740.734 se soupravou ložených vozů řady Ua.
© Martin Šarman

740.729, Třinec

Místo: odval Pilňok
Trať: CZ/vlec
Datum: 29.07.2019
Vloženo: 07.08.2019
203. obr. z 308 Do galerie
počet zobrazení: 1198
(Zavřít okno)

740.736, Skotnice