logo2Small
Dlouhodobě poslední provozní lokomotivou v areálu společnosti Válcovny trub Chomutov, a.s. byla 740.640, která poslední roky sloužila pouze pro vnitropodnikové přepravy. Druhá lokomotiva 729.609, která několik let stála neprovozní v hale, byla z vlečky odvezena o několik dní dříve. Oba stroje byly prodány novým majitelům. Na fotografii z 27. listopadu 2022 byla lokomotiva 740.640 zvěčněna při poslední jízdě na domovské vlečce se svým původním depem.

Připomeňme, že válcovny byly jedním z největších zaměstnavatelů v okrese na konci uplynulého tisíciletí. Výrobu bezešvých ocelových trubek v Chomutově zavedla německá firma Mannesmann už v roce 1890. V roce 1948 byl podnik znárodněn a přejmenován na Válcovny trub, n. p. Po dalších deseti letech byl sloučen s železárnou Poldi, tou dobou Závodem Julia Fučíka, do společného podniku s názvem Válcovny trub a železárny. Hlavním odběratelem potrubí se v 60. letech stal Sovětský svaz, který je potřeboval na výstavbu plynovodu. Později se ale podnik dostal do ekonomických problémů neboť Rusko, ani Západ o produkci nejevily zájem. V roce 1994 byl státní podnik zprivatizován a rozdělen na tři firmy: Sandvik (SWE), Mannesmann (D) a Dioss (CZ). Dioss o tři roky později odkoupil Cimex a ve stejném roce ji prodal firmu Zdeňku Zemkovi do seskupení Z-Group Steel holding. V něm jsou Válcovny trub začleněny dodnes.
© Tomáš Tvrz

740.639, Oprechtice

Místo: Chomutov
Trať: CZ/vlec
Datum: 27.11.2022
flag CZČesko  »  740
129. fotografie z 296
Počet zobrazení: 1288

740.641, Dobrovice