logo2Small
V 70. letech postihl podniky československého těžkého průmyslu naprostý nedostatek vhodných motorových lokomotiv. Prakticky jediné vhodné, avšak těžce dostupné, byly T448.0 (740) z ČKD Praha. Oproti tomu starší typy lokomotiv již dosluhovaly nebo neodpovídaly požadavkům náročného provozu a uspokojivým řešením nebyl ani nákup strojů ze zahraničí. V této situaci vypracoval Ing. Miloslav Moták z Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě společně s Doc. Ing. Jaroslavem Müllerem, CSc. ze žilinské Vysoké školy dopravní, a dalšími odborníky na základě provedených zkoušek a měření na vlečce NHKG, podrobnou zprávu o potřebných parametrech motorové lokomotivy určené do náročného hutního provozu. Závěrečné řízení k výzkumnému úkolu s oficiálním názvem "Návrh motorové lokomotivy pro hutní vlečky" proběhlo v prosinci 1978. Po získaní podpory ze strany Federálního ministerstva hutního průmyslu a těžkého strojírenství pak byly požadavky předány lokomotivce ČKD Praha. V zadávacích podmínkách byl požadavek na čtyřnápravovou lokomotivu o výkonu přibližně 600 kW, se vyvýšenou kabinou obsluhy, maximální rychlostí 40 km/h a hmotností na nápravu alespoň 21 t. Díky podpoře ministerstva měl projekt značnou prioritu a práce byly zahájeny v roce 1981. Konstrukčně měla lokomotiva označená jako T419.0 vycházet ze současně vyráběné řady T457.0. První dva prototypy T419.0501 a T419.0502 byly vyrobeny v roce 1983. Pohon byl zajištěn motorgenerátorem složeným ze spalovacího motoru ČKD K 6 S230 DR a alternátoru TA 604. Trakční motory TE 006 B byly napájeny přes usměrňovače. Při hmotnosti 84 tun a výkonu 600 kW měla lokomotiva maximální tažnou sílu 252 kN. Lokomotiva T419.0501 byla v NHKG poprvé nasazena do provozu 20.ledna 1984. V září 1984 se v Ostravě konal seminář vyhodnocující provoz prototypových lokomotiv a následně byly v ČKD projednávány požadavky na některé změny, které se týkaly zejména úprav kabiny lokomotivy u chystaných sériových strojů. Nakonec se úprava horní části kabin strojvedoucího provedla v roce 1986 i u obou prototypů. Zajímavosti je, že lokomotiva T419.0501 byla od konce 80. let až do roku 1998 vybavena ochranným tepelným štítem z plechu tloušťky 1,5 mm pro provoz na stripovací hale, kde nahradila obdobně chráněné "Karkulky". V roce 1986 započala dodávka sériových strojů řady T419.0 (729.5). Výroba pokračovala v roce 1989, ovšem již tato další série již byla o něco více vylepšena - zejména díky zabudování elektrodynamické brzdy. Po lokomotivě T419p-601 určené pro polský průmysl tak byly dodávány průmyslovým podnikům lokomotivy označené řadou T419.1 (729.6). Poslední série těchto lokomotiv pak byla dodávána v letech 1991-1992. Zajímavé bylo, že cesty vývoje těchto lokomotiv se vzájemně prolínaly s vývojem a dodávkami lokomotiv pro ČSD. Nejprve použitím řešení z řady T457.0 pro hutní lokomotivy a následně použitím inovovaných řešení z hutních lokomotiv pro vznikající řadu T457.1 (731). V letech 1983-1992 bylo vyrobeno celkem 32 kusů těchto velice zdařilých a pro těžký průmysl ideálních lokomotiv. Odběratelem lokomotiv se staly zejména hutní podniky - NHKG, Vítkovické železárny, Třinecké železárny, Válcovny plechu Frýdek-Místek, Východoslovenské železárny Košice, Železárny Podbrezová a Válcovny trub Chomutov, dále podniky chemického průmyslu - Chemopetrol Litvínov a Spolana Neratovice, a také těžařské firmy v případě jedné lokomotivy dodané do SMZ Lubeník a polského stroje který jezdil na vlečkách černouhelných dolů v Rybniku. Současné nasazení je již odlišné, ale lokomotivy lze stále zastihnout v provozu ve Vítkovicích, Třinci, Podbrezové a Košicích. Lokomotivy z vlečky NHKG byly v roce 2014, kdy hutní kombinát fungoval pod názvem Arcelor Mittal Ostrava (dnes Liberty Ostrava), poskytnuty jako protihodnota společnosti CZ Loko, která v té době uzavřela s podnikem desetiletou smlouvu na pronájem a zajištění údržby dvaceti strojů řady 741.7, které postupně převzaly provoz na vlečce. Prototypová lokomotiva 729.501 vydržela na své domovské vlečce až do 17. března 2021, kdy byla již jako neprovozní a nekompletní přetažena po spojovací koleji z vlečky Liberty na vlečku Vítkovické dopravy a v areálu tamního depa přistavena k rozložení a fyzické likvidaci. Snímek byl pořízen právě před započetím likvidace lokomotivy.
© Vojtěch Gášek
Místo: Ostrava-Vítkovice
Trať: CZ/vlec
Datum: 18.03.2021
Vloženo: 19.03.2021
1. obr. z 21 Do galerie
počet zobrazení: 1623
(Zavřít okno)

729.501, Ostrava