logo2Small
Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení
Jak jsem uvedl při přepravě "kafemlejnku" ( 310.076 ), dne 7. července 2009 jsem se vydal do ŽOS České Velenice, kde jsem zachytil "heligónku" 414.096 (kkStB 73.368) při hlavní opravě, uchycenou na speciální stolici určenou k opravě parních kotlů. Pro mne je toto hodně vzácná fotografie, neboť provoz v ŽOS České Velenice v současné době neexistuje. Výstavba dílen byla pravděpodobně zahájena v roce 1868 a roku 1869 měl být zahájen provoz. V roce 1871, tedy záhy po svém vzniku, se staly dílny, tehdy v Gmündu, hlavními dílnami Dráhy Františka Josefa, přičemž filiálky měly v Plzni a Vídni. Prvním přednostou dílen se stal Čech Josef Karel a železniční dílny byly spravovány ředitelstvím drah v Praze. V roce 1874 byly dílny poprvé rozšiřovány. Projekt zahrnoval rozšíření krytých pracovišť. V roce 1897 byly dílny přiděleny k ředitelství drah do Vídně. Vývoj dílen se nezastavil ani v době 1. světové války. Přestavbou vznikla nová pracoviště místo starých nevyhovujících. Po první světové válce bylo na základě smlouvy ze Saint-Germain-en-Laye 10. září 1919 město Gmünd rozděleno. Větší část zůstala v Rakousku, severozápadní část, tj. nádraží, dílny a okolí za řekou Lužnicí, byla od Rakouska odtržena a 31. července 1920 přičleněna k Československu, přestože se nejednalo o historickou součást Českého království. Dílny znovu připadly pod ředitelství drah v Praze. V roce 1938 však byly znovu přičleněny k Rakousku. V rámci totálního nasazení bylo do dílen povoláno z Protektorátu Čechy a Morava asi 1000 českých dělníků. 23. března 1945 se po spojeneckém bombardování Českých Velenic ocitly dílny v troskách. Rudá armáda vstoupila do města 7. května 1945 a den nato převzala nad dílnami správu. Dílny se vrátily do Československa a započala jejich obnova. 11. června 1955 lehla popelem celá vozovka. Tehdy dílny zaměstnávaly na tisíc pracovníků. V letech 1956–1965 zde probíhaly opravy rychlíkových parních lokomotiv. V roce 1969 tehdejší technický náměstek Jiří Sedláček zachránil salonní vůz prezidenta Masaryka "Aza 80" a umístil ho v areálu dílen jako pomník. V roce 1974 je otevřena nová vozovka, nosným programem se stává oprava vagonů. Závod je přejmenován z Dílen pro opravu kolejových vozidel na Železniční opravny a strojírny České Velenice. V roce 1979 jako poslední dílny v Československu končí opravou lokomotivy 477.043 pravidelné opravy parních lokomotiv a zbytek zaměstnanců se přeškoluje na opravy vozů a elektrických lokomotiv. Parní lokomotivy se dále opravují jen příležitostně. V Českých Velenicích byly opraveny téměř všechny české muzejní parní lokomotivy. Roku 1989 se ředitelem dílen stal Jiří Sedláček. Od 1.10.1993 byly železniční opravny a strojírny privatizovány. Železniční opravny a strojírny fungovaly od roku 2001 jako akciová společnost ŽOS CZ a.s. Firma ale začala pomalu bankrotovat, a tak v závodu ŽOS začala opravovat vagóny firma PMV servis. Ani ta ale u svého podnikání nevydržela dlouho a během dvou let zkrachovala. V roce 2012 koupila závod firma LEGIOS, která v areálu pokračovala v tradici železničních opraven a strojíren, ale v červnu 2014 ho kvůli reorganizaci uzavřela. O práci přišlo skoro 100 lidí a uzavření závodu se negativně dotklo celého městečka České Velenice. Na závěr tohoto smutného konce poděkování všem, jež jsem v těchto dílnách poznal, neb zde začínala má železniční kariéra.
© Ľubomír Podlaha

414.096, Lubná

Místo: České Velenice
Trať: CZ/vlec
Datum: 07.07.2009
Vloženo: 03.10.2016
2. obr. z 2 Do galerie
počet zobrazení: 4344
(Zavřít okno)