logo2Small
Přírodní rezervace Voškov se nachází v okrese Beroun, kde zaujímá stráně po pravém břehu řeky Berounky mezi obcemi Liteň, Karlštejn a Zadní Třebaň. Důvodem ochrany jsou bučiny a suťové porosty s bohatým bylinným patrem. Dvoukilometrový zalesněný svah na pravém břehu řeky Berounky je porostlý převážně dubohabrovým a bukovým lesem s bohatým bylinným podrostem. Zjara tu vykvétají koberce bílých květů ptačince velkokvětého nebo fialové květy dymnivky bobovité. Při horní hraně je zajímavý výskyt čtyř druhů křivatců. Na skalních výchozech s mělkou půdou roste bělozářka liliovitá, hrachor černý nebo kamejka modronachová. Rezervace se vyznačuje výskytem vzácných měkkýšů, především závornatek, řadou druhů ptáků v čele s dutinovými pěvci a sýčkem obecným. Při úpatí svahu vede trať, na které byla dne 15. května 2024 vyfotografována lokomotiva 363.035 v čele vlaku Nex 61203 [Nýřany – Praha-Uhříněves].
© Martin Šarman

363.035, Šenov

Místo: Zadní Třebaň
Trať: CZ/171
Vlak: Nex 61203
Datum: 15.05.2024
flag CZČesko  »  363
117. fotografie z 323
Počet zobrazení: 471

363.036, Praskolesy