7 obr. z 8: (Zobrazeno: 565) GPS:       Komentáře (0)

Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení


361.109, Ostrava-Hrušov
V souvislosti se světovou pandemií viru SARS-CoV-2 neboli "koronaviru" přijímá stále více zemí někdy až drastická opatření, mající za cíl ochránit obyvatele a co nejvíce zmírnit možné dopady. V hustě obydlené Evropě, Českou republiku nevyjímaje, byla přijata opatření, které nemají v novodobé historii obdoby, kdy byl postupně nejen omezen volný pohyb osob a i téměř uzavřeny hranice mezi jednotlivými zeměmi. Osobní doprava byla prakticky přerušena, nákladní se, především v silniční dopravě, potýká s obrovskými problémy na hranicích, před kterými stojí někdy až nekonečné kolony kamionů, čekajících na odbavení.
S jedním z důsledků po zavedení přísných opatření a karantény se museli vypořádat i jednotliví dopravci na železnici, kterým zůstaly jejich soupravy za hranicemi země bez jakéhokoli reálného výhledu na brzký návrat. Postupně tak jsou vypravovány zvláštní vlaky, kterými jsou jak vozy, tak lokomotivy, dopravovány domů. Samozřejmě bez cestujících.
Jednou z těch vskutku mimořádných přeprav byl i převoz slovenských náležitostí z Prahy do Bohumína a dále na Slovensko, kde bylo ve vlaku z výchozí stanice řazeno hned 5 lokomotiv (151.008, 163.048, 361.124, 361.127 a 361.129), z Bohumína pak v čele úctyhodné soupravy 17 vozů ZSSK stanuly stroje 361.129 + 361.124 + 361.127 ZSSK, kterým na postrku vypomáhala "Krysa" 151.008 ČD. Na snímku pořízeném nedaleko Ropice zastávky se celý "kolos" v čele s 361.129 vzdaluje od Českého Těšína a míjí přitom kolony kamionů, čekajících na přejezd hranic do Polska přes hraniční přechod v Chotěbuzi. Ten je od toho místa vzdálen více než 6 km a je tak možné udělat si alespoň přibližnou představu, jak aktuálně může vypadat na situace na hranicích země. Něco podobného bylo možno spatřit naposledy před vstupem České republiky do schengenského prostoru v roce 2008 a i tehdy byly podobně dlouhé "fronty" spíše extrémem. Nezbývá než doufat, že se situace brzy zlepší a všem popřát nejen pevné nervy, ale hlavně zdraví a víru, že bude zase dobře.. :)


361.130, Kojice
© Jan Šantrůček

(Zavřít okno)
Vloženo: 2020-03-19