logo2Small
Pouze zřídka se naskytne příležitost zdokumentovat odjezd vlaku vedeného strojem elektrické trakce ze 4. staniční koleje žst. Albrechtice u Českého Těšína směrem na Český Těšín. Stanice s pěti dopravními a jednou manipulační kolejí většinou slouží jako průjezdná a když už zde nějaký nákladní vlak zastaví, pak především na 3. koleji (na snímku úplně vlevo), méně často i na 4., to ale spíše v opačném směru. Šestou staniční kolej již bez elektrického vedení příležitostně využíjí především vlaky mířící na/z vlečky k Dolu ČSM, manipulační kolej se využivá až na naprosté výjimky pouze při výlukách pro odstavení pracovních souprav.
Na snímku pořízeném dne 16. května 2022 se v čele soupravy vozů Fals společnosti TRANSPORTSERVIS ložených hnědým uhlím a mířícím z Bíliny do Třineckých železáren rozjíždí stroj 182.168. Prakticky v celé trase vlak odvezla předchozího dne "uhelka" 122.053 a teprve na posledních několik kilometrů se do čela soupravy, která zde byla přes noc odstavena, postavil stroj 182.168.
182.168, Pn 52247, Albrechtice u Českého Těšína, 16.05.2022
© Jan Šantrůček

182.168, Strelenka – Lysá pod Makytou

Místo: Albrechtice u Českého Těšína
Trať: CZ/321
Vlak: Pn 52247
Datum: 16.05.2022
flag CZČesko  »  182
49. fotografie z 49
Počet zobrazení: 1185