logo2Small
Z důvodu konání napěťových zkoušek na tratích v okolí Dětmarovic v sobotu 17. června byly s výjimkou ranních vlaků, které dotčeným úsekem stihly projet ještě před započetím výluky, všechny dálkové vlaky mezi Ostravou a Žilinou až do podvečerních hodin odkloněny na trať přes Havířov. Podobně na tom byly i vlaky nákladní, kterých však odklonovou trasou projelo za celý den naprosté mininum a i to málo stačilo díky neschopnosti hnacího vozidla po nějaký čas zkomplikovat provoz na odklonové trase.
Na snímku je zachycen poslední z odkloněných vlaků, v jehož čele stanul stroj 151.023, když projíždí úsek mezi Havířovem a Šenovem.
151.023, R 344 "Kysučan", Havířov–Šenov, 17.06.2023
© Jan Šantrůček

151.023, Suchdol nad Odrou – Polom

Místo: Havířov–Šenov
Trať: CZ/321
Vlak: R 344
Datum: 17.06.2023
flag CZČesko  »  151
148. fotografie z 157
Počet zobrazení: 1468

151.023, odbočka Parník - Česká Třebová