logo2Small
Ze strany ČSD byla projevována již od počátku 90. let větší snaha o racionalizaci provozu a snížení nákladů také v oblasti posunovacích prací v obvodu lokomotivních dep. Nedostatek finančních prostředků na nákup moderních malých dvounápravových lokomotiv (řad 704, 708, 709) donutil ještě společný podnik Československé státní dráhy jít cestou rekonstrukcí jimi využívaných malých posunovacích lokomotiv řad 700 - 703. Podle zpracovaných projektů došlo v roce 1992 v LD Jihlava k výrobě prototypu modernizované lokomotivy řady 799. Lokomotiva 799.001 byla svým pojetím vhodná pro lehký posun v lokomotivních depech s možností zajíždění do krytých hal na akumulátorový pohon. Tato lokomotiva prošla během následujícího roku zkušebním nasazením v různých provozech ČSD i průmyslu. Po vyhodnocení poznatků ze zkušebního provozu byla kladně hodnocena zvolená koncepce lokomotivy, avšak pro některé provozovatele byl limitujícím faktorem nedostatečný výkon spalovacího motoru a nízká maximální rychlost vozidla. Následně byla proto pro některé zákazníky navržena varianta lokomotivy, vycházející z typové řady ADL (aku-dieselová lokomotiva), ale se zvýšeným výkonem spalovacího motoru. Lokomotivní řada označená jako 798 se koncem roku 1993 stala součástí výrobního programu LD Jihlava a později nově vzniklé Jihlavské lokomotivní společnosti. Zájem o lokomotivu řady 798 projevily ČD a průmyslové podniky. Většinou kvůli finančním potížím nebo kvůli volbě ještě výkonnější verze lokomotivy řady 797 došlo zatím k realizaci jediného prototypu řady 798. Pro vozidla ČD byla určena číselná série 798.001 a výše, pro průmyslové uživatele pak byl vyhrazen interval od čísla 798.501 a výše. Stroj 798.001 měl být dodán pro posun v lokomotivním depu České Budějovice, první a zatím jediná průmyslová verze lokomotivy byla nasazena v ŽOS České Velenice. ČD nakonec od zakázky pro DKV České Budějovice odstoupily a již připravený rám s výrobním číslem JLS 96-036 (ex 701.052 - ex T 211.0124 - ČKD) dlouho korodoval v areálu společnosti v Jihlavě. Nakonec byl tento rám použit v roce 1999 na výrobu lokomotivy 797.812. Dosud jedinou realizovanou lokomotivou této řady tak zůstává 798.501, která byla postavená na rámu lokomotivy 700.085. Lokomotiva 798.501 byla vyrobena ve dvouzdrojovém provedení. Její rekonstrukce začala počátkem roku 1994 a byla dokončena v září 1994. Dne 20. 09. 1994 došlo k jejímu odeslání do Českých Velenic a dne 21. 09. 1994 začala lokomotiva najíždět první kilometry na vlečce ŽOS České Velenice. Zde sloužila až do konce roku 2012, kdy byla tato lokomotiva prodaná firmě 4rail České Budějovice. Její úlohu na vlečce převzal stroj T 212.0507, jenž jsem byl koupen jako záloha z podniku Tusculum Rousínov. Pro ŽOS České Velenice nastala definitivní tečka 30. června 2014, kdy torzo dílen ukončilo provoz po neuvěřitelných 143 letech.
© Ľubomír Podlaha

199.414, Haniska pri Košiciach

Místo: České Velenice
Trať: CZ/vlec
Datum: 07.07.2009
Vloženo: 16.10.2016
12. obr. z 28 Do galerie
počet zobrazení: 2946
(Zavřít okno)

DH200.0507, Ostrava-Vítkovice