logo2Small
Hrubieszów je nejvýchodněji položené polské město, ležící takřka na dohled od polsko-ukrajinské hranice v lubelském vojvodství. Mezi zdejší slavné rodáky patří například známý spisovatel Bolesław Prus nebo Henry Orenstein - vynálezce robota Optimus Prime ze série Transformers, slavný pokerový hráč, výrobce hraček a filantrop.
První železniční tratí, která připojila město k železniční síti, byla trať Zawada–Zamość–Hrubieszów, vybudovaná v letech 1916–1917 v době první světové války. V roce 1918 pak následovalo pokračování Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński (ležící dnes na Ukrajině). Ve stejné době byla v okolí postavena také rozsáhlá úzkorozchodná síť, sloužící zejména přepravám zemědělských produktů. V roce 1944 během druhé světové války došlo při ústupu německé armády ke zničení železničního mostu na řece Západní Bug a provoz v úseku Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński tak byl zastaven. Po válce zde řeka tvořila hranici mezi Polskem a SSSR a k obnovení mostu tehdy již nedošlo.
V 70. letech začaly PKP naléhavě řešit problém dodávek železné rudy ze SSSR pro potřeby rychle se rozvíjejícího moderního hutního kombinátu v Katowicích. Stávající trasa s překládkou v Medyce již byla na hranici kapacity, technického stavu i možností rozvoje. Po mnoha úvahách bylo rozhodnuto vybudovat zcela novou železniční trať o délce 395 km z hranic se Sovětským svazem až do blízkosti samotného hutního kombinátu v Katowicích. Pro usnadnění přepravy také byla zvolena varianta širokorozchodné trati o rozchodu 1 520 mm, aby nemuselo docházet ke komplikované překládce. Stavba trati LHS (původně Linia Hutniczo-Siarkowa, dnes Linia Hutnicza Szerokotorowa) byla započata 15. listopadu 1976 a do provozu byla trať uvedena 30. prosince 1979. Krom dovozu železné rudy sloužila také k vývozu polského uhlí a síry do SSSR, případně i přepravám dalších produktů, k čemuž sloužilo několik překládkových terminálů rozmístěných po celé trase. Jako styčný bod se sítí sovětských železnic byl vybrán právě Hrubieszów a nedaleko osady Gródek tak sovětské dráhy postavily v roce 1977 nový hraniční most, po kterém první slavnostní vlak přejel už 7. listopadu 1977 v 10:30. V Hrubieszowě také došlo k vybudování rozsáhlé přechodové stanice a potřebného zázemí. Rekordních přeprav na LHS bylo dosaženo v roce 1984, naopak 90. léta se nesly ve znamení stagnace a úpadku. V roce 2001 se provozovatelem dráhy i drážní dopravy na LHS stala společnost PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, vzniklá v rámci transformace PKP. Od té doby až dodnes trvá postupná modernizace a rozvoj - investuje se nejen v samotnou trať, ale také v lokomotivní park a překládkové terminály. Nyní zejména díky trvající válce na Ukrajině došlo ke značnému navýšení přeprav, které se v roce 2023 dostaly až na 9,9 milionu tun, což odpovídá rekordnímu roku 1984. Přepravována je i nadále železná ruda z Krivoj Rogu pro hutní kombinát Arcelor Mittal Poland Katowice, ale také uhlí, koks, hutní produkty, hnojiva, cement, paliva, kontejnery a další. Na snímku je zachycena lokomotiva 2M62U-00346 dopravce Ukrzaliznycja vjíždějící pomalu s nákladním vlakem z Izowa přes pohraniční most na Bugu na území Polska.
© Vojtěch Gášek

2M62U-0346, Łudzin – Hrubieszów (LHS)

Místo: Łudzin – Hrubieszów (LHS)
Trať: PL/65
Datum: 05.06.2024
flag UAUkrajina  »  M62, 2M62
49. fotografie z 50
Počet zobrazení: 321

2M62U-0393, Dubivci–Jezupil