logo2Small
Více než dvě desetiletí patřil RTB Bor mezi nejvíce ztrátové srbské společnosti s akumulovaným dluhem více než 1 miliarda eur. Vláda Srbska však nadále investovala stovky milionů eur do nových výrobních zařízení a dokonce odepsala dluhy společnosti v hodnotě 1 miliardy eur vůči společnostem vlastněným vládou, jako je Elektroprivreda Srbije. V roce 2017 byla vláda Srbska v memorandu s Mezinárodním měnovým fondem povinna najít strategického partnera nebo kupce této společnosti. Ve výběrovém řízení na strategického partnera podaly nabídky tři společnosti: Zijin Mining Group z Číny, Diamond Fields International z Kanady a U Gold z Ruska. Srbská vláda si vybrala čínskou společnost jako strategického partnera pro komplex těžby a tavení mědi. O rok později Zijin Mining Group převzal 63 % akcií společnosti v dohodě s vládou Srbska. Záhy si společnost přitáhla z Číny stovky vlastních zaměstnanců, které doslova zaplavily město Bor.
Komplex RTB Bor má několik těžebních a zpracovatelských lokalit, mezi něž patří povrchové doly Veliki Krivelj, Cerovo, hlubinný důl Jama, dva závody na zpracování měděné strusky a vápenka v Zagrađe. Celkově se na provozu komplexu podílí 2 500 zaměstnanců. V roce 2019 zde největší čínský těžař zlata zahájil činnost v nově otevřeném měděném a zlatém dole Čukaru Peki, kde se v první fázi projektu očekává s těžbou vysoce kvalitního rudného tělesa, ze které se vyrobí 50 000 tun mědi. Postupně se bude zvyšovat produkce výroby na 135 000 tun mědi ročně. Podle investigativních studií půjde o jedno z největších nalezišť mědi a zlata na světě.
Kvůli většímu objemu těžby vznikají nová flotační odkaliště, což jsou nekonečné hora šedého prachu, kde se ukládá odpad vzniklý při těžbě. Což je ostatně vidět i na tomto snímku ze 6. září 2022, na kterém s odkališti v pozadí projíždí motorový vůz 710.004 jako vlak Re 2762 [Zaječar–Majdanpek]. Staré flotační odkaliště pro místní obyvatele žijící v této oblasti jsou již léta zdrojem ekologických problémů. Tyto nepotřebné přebytky půdy obsahují měď, železo, arsen a těžké kovy, které při dešti stékají do země a znečišťují půdu a podzemní vody. Nekontrolovaný provoz těžební společnosti bez jakýchkoli ochranných opatření vedl k extrémnímu znečištění řeky Bor a podzemních vod, znečištění půdy těžkými kovy, znečištění ovzduší oxidem siřičitým atd. Tato oblast pak bohužel patří k nejvíce znečištěné v zemi.
Fotografie byla pořízena ve stanici Bor teretna u východní vstupní brány do areálu komplexu, kde se nachází také jeho kolejové napojení. V pozadí si lze všimnout lokomotivy typu DHL-600 číselného označení 734.015, která je ve vlastnictví společnosti Serbia Zijin Copper, tedy provozovatele těžebního komplexu. Připomeňme, že v roce 2023 by zde měla být dodána nová lokomotiva EffiShunter 600 z produkce CZ LOKO.
© Martin Šarman

710.004, Vlaole

Místo: Bor teretna
Vlak: Re 2762
Datum: 06.09.2022
flag RSSrbsko  »  Motorové vozy
6. fotografie z 9
Počet zobrazení: 453

710.006, Majdanpek