logo2Small
O historii těžby černého uhlí v údolí rumunské řeky Jiu toho bylo již dost napsáno u těchto čtyř fotografií 1., 2., 3. a 4.. Těžba uhlí zde silně skomírá a s ní skomíral provoz i jedné z poslední úzkorozchodných tratí v Rumunsku. Snímek ze dne 27. dubna 2022 zachycuje lokomotivu L45H-086 v čele soupravy šesti prázdných vozů po opuštění bývalého dolu Petrila, patrný v levé části snímku, kde došlo k překládce uhlí do normálně rozchodných vozů. Video z průjezdu vlaku. V polovině března roku 2023 došlo na několika desítkách metrů tratě k sesuvu náspu. Tento sesuv byl zapříčiněn výstavbou bytových domů v blízkosti tratě, kdy stavební firma odstranila opěrnou zeď, která chránila trať a s ní i celý svah před pohybem. Tím došlo k okamžitému zastavení provozu a vytěžené uhlí z dolu Exploatarea Minerii Lonea se začalo na úpravnu ve městě Vulcan přepravovat výhradně nákladními automobily. Denní těžba na dole EM Lonea se pohybuje okolo 200 tun, takže se toto množství dá odvozit i po silnici. Práce na opravě poškozené trati a stabilizaci svahu započaly ještě v druhé polovině měsíce března, ale v tu dobu bylo zároveň započato s demontáží překládacího zařízení v bývalém dole Petrila. Tyto dva zásahy budou mít pravděpodobně za následek definitivní uzavření této uhelné úzkorozchodné trati a její náhradu automobilovou dopravou. Nákladní automobily dopravují uhlí bez překládky až přímo do úpravny ve městě Vulcan. Důl EM Lonea je spolu s dolem Lupeni v programu konečného uzavření a ukončení těžby uhlí by mělo proběhnout 31. prosince 2024 a likvidace dolů má být dokončena v roce 2026. Samotná úzkorozchodná trať byla úřady navržena jako historická památka s budoucím využitím pro turisty, ale není jisté, zda se tomu tak stane. Jisté je to, že na území Rumunska zanikla pravděpodobně další železniční zajímavost.
© Ondřej Foldyna

L45H-086, Lonea

Místo: Petrila
Datum: 27.04.2022
flag RORumunsko  »  L45H
9. fotografie z 14
Počet zobrazení: 808

L45H-094, Pucheni