logo2Small
Pochmurné počasí panovalo dne 27. dubna 2022 v údolí řeky Jiu v rumunských Jižních Karpatech. Stejně taková pochmurná atmosféra panuje mezi místním obyvatelstvem, jelikož se jedná o jednu z nejchudších částí Rumunska. Koncem 19. století zažívalo údolí silný ekonomický i kulturní rozvoj díky vzkvétajícímu těžebnímu průmyslu zaměřeného na těžbu černého uhlí. Nové doly vznikaly v okolí měst Petrosani, Lupeni, Vulcan, Ulricani, Petrila a Aninoasa. Po roce 1948 se doly dostaly pod vlastnictví nově vzniklé sovětsko-rumunskou báňské společnosti (SovRoms). V tomto období zažívá údolí největší rozvoj, jelikož mohutné budování těžkého průmyslu sebou neslo i potřebu velkého množství koksu, který se vyráběl právě z černého uhlí. S růstem výroby oceli v blízkých městech Hunedoara, Călan a Reşiţa byla otevřena nová ložiska. Aby byla zajištěna dostatečná pracovní síla, dovezla komunistická vláda desítky tisíc horníků z celé země, především z Moldávie. V roce 1979 počet horníků v údolí dosáhl 179 000, kteří fárali v 15 dolech. Situace se výrazně změnila po pádů Ceaușescova režimu v roce 1989, kdy započalo velké uzavírání dolů, což sebou neslo i rostoucí nezaměstnanost. Nedostatek pracovních příležitostí a investic vedly k velkému odlivu obyvatel do jiných částí Rumunska. Okolo roku 2000 zde byla neoficiálně nezaměstnanost kolem 60 %. V roce 2022 jsou v provozu již jen čtyři doly - Lupeni, Vulcan, Livezeni a Lonea. Doly jsou v majetku státní akciové společnosti Compania Nationala and Huilei Petrosani SA, která ročně v údolí Jiu produkuje půl milionu tun uhlí. Celkem je na těchto čtyřech dolech zaměstnáno přes 2700 lidí a těžba je silně dotována státem, je to z důvodu zajištění alespoň nějaké zaměstnanosti v tomto regionu. Se skomírající těžbou přežívá i jedna z posledních úzkorozchodných tratí na území Rumunska. Trať o rozchodu 760 mm zajišťuje odvoz vytěženého uhlí z dolu Lonea do bývalého dolu Petrila, kde se pouze přesypává uhlí do normálně rozchodných vozů. Původně dvojkolejná a elektrifikovaná trať o délce 5,5 kilometru má již své nejlepší léta za sebou a dneska zde v pracovní dny pendluje pouze jedna souprava složená z pěti až šesti výsypných vozů, které dopravuje "Faur" L45H. Trať je ovšem v dosti dezolátním stavu a tak zde není nouze o časté vykolejení. Tento dezolátní stav odráží i stav celého důlního průmyslu v regionu. Prozatím se zdá, že těžba potrvá do roku 2024, jelikož do této doby má společnost Compania Nationala and Huilei Petrosani SA licenci na těžbu černého uhlí. Snímek zachycuje "Faura" L45H-086 v čele ložené soupravy šesti vozů chvíli po opuštění dolu Exploatarea Minerii Lonea, který je viditelný v pravé části záběru. Špatný technický stav vozů má za následek vysypávání loženého uhlí během jízdy, čehož využívají místní obyvatelé a toto uniklé uhlí sbírají, čímž si zajišťují bezplatné topivo.
© Ondřej Foldyna

L45H-086, Lonea

Místo: Lonea
Trať: RO/vlec
Datum: 27.04.2022
flag RORumunsko  »  L45H
6. fotografie z 14
Počet zobrazení: 1118

L45H-086, Petrila