logo2Small
Protože vozový park dálkových vlaků Italských drah byl během druhé světové války značně poškozen, začali Italové vyvíjet a projektovat elektrické jednotky pro nejdůležitější dálkové trasy. Výroby se ujala společnost Società Italiana Ernesto Breda a první jednotka číslo 301 byla dodána v roce 1952, druhá o rok později a poslední třetí až v roce 1959. Soupravy Settebello, jak se jim přezdívalo, byly po válce považovány za jeden ze symbolů italského hospodářského a průmyslového rozvoje a prosperity. V roce 1974, kdy síť TEE tvořilo 45 vlaků spojujících 130 různých měst ze Španělska na západě do Rakouska na východě a z Dánska do jižní Itálie, se i tyto jednotky podílely na jejich provozu. Jejich nasazení v této prestižní mezinárodní dopravě však trvalo jen do roku 1984, kdy byly soupravy staženy na méně důležité spoje, kde vydržely v provozu do roku 1988, kdy byly definitivně odstaveny. Jednotky 301 a 303 byly záhy sešrotovány kvůli přítomnosti azbestu a jednotka 302 byla určena k výstavám či soukromému pronájmu. Šrotaci souprav však předcházela myšlenka úplné modernizace, která byla aplikována již na jednotce 302. Původní interiér navržený průmyslovým architektem Giovani Pontim byl demontován a nahrazen novými sedadly podobnými těm v ostatních osobních vozech a souprava byla rozdělena do dvou vozových tříd. Celá rekonstrukce způsobila to, že souprava vypadala moderněji, ale ztratila veškerý svůj historický, elegantní interiér, který někteří považovali za nejdůležitější prvky, které proslavily řadu ETR 300 v Evropě. Přestavěná souprava nebyla nikdy využívána v pravidelném provozu, jak se kdysi plánovalo, ale soužila pouze pro výstavy či charterové vlaky do roku 2004. Poté až do roku 2016 chátrala u pobřeží Jaderského moře, kde byla poškozena vandaly a rozkradena zloději. Naději na její nový život ji přinesla Fondazione FS Italiane, což je nadace založená společnostmi Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia a Rete Ferroviaria Italiana s cílem posílit a zachovat historické, technické, inženýrské a průmyslové dědictví skupiny FS. V současné době se pracuje na jejím zprovozněním a uvedení do původního stavu. Světlo světa však spatřila i kratší verze jednotek ETR 300. Čtyři soupravy kratší čtyřvozové verze řady ETR 250, přezdívané "Arlecchino" (Harlekýn), vyrobila společnost Breda v roce 1960. Tyto soupravy byly složené pouze z vozů první třídy a jeden z nich byl přizpůsoben jako restaurační a zavazadlový zároveň. V pravidelném provozu jsme se s nimi v Itálii mohli potkávat do roku 1986, poté byly tři jednotky zrekonstruovány a využívány pro charterové služby. Tyto tři soupravy byly sešrotovány koncem 90. let a začátkem 21. století. Přeživší a dlouhodobě neprovozní jednotka číslo 252 prošla v letech 2016 až 2019 úplnou a nákladnou opravou a nyní slouží ke zvláštním účelům. Na snímku ze 28. srpna 2022 ji vidíme na speciálním vlaku v rámci konání šunkového festivalu Aria di Festa ve městě San Daniele del Friuli. Tato historická událost, která se opakuje více než 35 let, oslavuje proslulou šunku Prosciutto di San Daniele. Ta je uznaná jako výrobek s označením původu od roku 1970 italským státem a od roku 1996 Evropskou unií jako produkt s chráněným označením původu, protože jeho vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím, které zahrnuje přírodní a lidské faktory.
© Andrea De Berti

ALe, Pineto

Místo: Udine
Datum: 28.08.2022
flag ITItálie  »  Elektrické jednotky
2. fotografie z 14
Počet zobrazení: 453

ETR 1000 AV, Milano Lambrate