logo2Small
Rozdělení Německa po druhé světové válce mělo za následek i odříznutí některých oblastí od železniční dopravy. To byl případ i obce Unterbreizbach v okrese Wartburg ve spolkové zemi Durynsko. Přímo v obci se nachází závod na výrobu potaše, tedy uhličitanu draselného. Tento závod byl obsluhován po železniční trati Gerstungen–Philippsthal–Unterbreizbach, ovšem po rozdělení země se větší část této tratě ocitla v americké okupační zóně, zatím co Unterbreizbach ležel v sovětské zóně. Aby nemusely vlaky obsluhující závod v Unterbreizbach jezdit přes americké území, bylo v roce 1952 rozhodnuto o prodloužení tratě Bad Salzungen – Vacha o 5,2 km, a tím k propojení závodu v Unterbreizbach s východoněmeckou železniční sítí. Tento krátký úsek byl vystaven v rekordním čase 90 dní za nepříznivých povětrnostních podmínek. O náročnosti prací hovoří i náročné stoupání přes 40 promile. Stavba byla náležitě propagandou oslavována, jelikož se jednalo o první socialistickou stavbu železnice na území východního Německa. Trať byla využívána hlavně nákladní dopravou pro odvoz uhličitanu draselného, těžké soupravy vážící 1200 tun musely být v tomto úseku prováženy na čtyřikrát. Osobní doprava zde fungovala krátce, a to v letech 1952–1956. K ukončení provozu na této sklonově náročné trati došlo koncem ledna 2000, kdy byla obnovena původní trať Philippsthal– Unterbreizbach, čímž se nákladní doprava vrátila na původní trasu. Trať Bad Salzungen – Vacha je bez železniční osobní i nákladní dopravy od 10. června 2001, nicméně v současnosti probíhají práce na znovuobnovení osobní dopravy až do Unterbreizbachu. Snímek z 13. října 1996 zachycuje nákladní vlak ložený uhličitanem draselným v čele s "ragulinem" 232.216 při zdolávání náročného stoupání v úseku Unterbreizbach–Vacha. Vysoká halda vpravo na pozadí snímku patří k potašovému závodu Hattorf a nacházela se již v americké okupační zóně, zatímco závod uprostřed snímku a halda vlevo jsou součástí východoněmeckého závodu v Unterbreizbach. Sloučení těchto závodů proběhlo v roce 1997 a spolu se závody ve Wintershall a Merkers tvoří dohromady závod Werra patřící firmě K+S KALI GmbH.
© Michael Beitelsmann

232.189, Wegliniec–Pieńsk

Místo: Sünna
Datum: 13.10.1996
flag DENěmecko  »  231, 232, 233, 234
4. fotografie z 36
Počet zobrazení: 1070

232.241, Oberstaufen–Röthenbach