logo2Small
Jednou z nejvýznamnějších technických památek v Německu je Rendsburger Hochbrücke, který se nachází na železniční trati Neumünster–Flensburg–Fredericia. Jedná se o ocelový, částečně obloukový, dvoukolejný železniční most s délkou 2486 metrů a nejvyšší výškou 68 metrů. Tento most byl postaven v letech 1911 až 1913 a jeho hlavní účel bylo vytvořit mimoúrovňové křížení železnice s Kielským vodním kanálem. Původně bylo křížení železnice a kanálu řešeno pomocí otočných mostů, nicméně obava z vylodění britského vojska v severním Německu a z toho plynoucí nutnost přepravy vojáků a vojenského materiálu v krátkém čase přes toto kapacitně úzké hrdlo, vyvolala diskuzi po stavbě mimoúrovňového křížení. Prvotně se plány na stavbu velkého mostu nelíbily obyvatelům a ani představitelům města Rendsburg, nakonec se však udělaly ústupky na obou stranách a v roce 1911 tak mohla započat náročná stavba. Projektanti a konstruktéři se potřebovali vypořádat s náročným stoupáním, kdy stanice Rendsburg je necelý kilometr od kanálu, ale v úrovni kanálu bylo potřebné mít výšku již několik desítek metrů. Toto bylo vyřešeno výstavbou tzv. Rendsburgerské smyčky, která zajistila nastoupání potřebné výšky. Smyčka je z části tvořena mohutným náspem a zmíněným ocelovým mostem. Na samotnou stavbu mostu bylo použito 17 740 tun oceli a 3,2 milionu nýtů a v době postavení se jednalo o největší ocelovou konstrukci na světě. Do provozu byl uveden 1. října 1913. Jelikož se jednalo o velmi důležitou dopravní stavbu, byl most během druhé světové války hlídán německými vojáky a okolí mostu bylo vybaveno protiletadlovými světlomety a děly.
Důležitý mezník v historii mostu nastal v roce 1993, kdy byla započata generální oprava mostu s cílem zvýšení nápravové hmotnosti a elektrifikace obou traťových kolejí. Celý tento náročný proces byl ukončen v roce 2014 a od té doby je možná po mostě provážet i těžší nákladní vlaky, což je důležité pro spojení Německa a Skandinávie. Zajímavostí mostu je i zavěšený transportní most, který umožňuje přepravu aut a osob z jednoho břehu vodního kanálu na druhý. Celý most včetně transportního mostu je památkově chráněn.
Samotný snímek zachycuje most ještě v době, kdy na něm vládl motorový provoz. Autor dne 28. ledna 1987 zachytil vlak D 332 [Fredericia–Köln (Kolín nad Rýnem)] v čele s lokomotivou 218.101 během přejezdu tohoto "mohutného" mostu.
© Michael Beitelsmann

218.009, Česká Kubice státní hranice

Místo: Rendsburg
Vlak: D 332
Datum: 28.01.1987
flag DENěmecko  »  216, 217, 218
7. fotografie z 32
Počet zobrazení: 836

218.123, Cheb