logo2Small
Na první pohled na klasický vlak dopravce SD - Kolejová doprava, a.s. přepravujíc černé zlato ze Severočeského uhelného revíru. Avšak zdání klame a nic není tak jasné, jak se na první pohled může zdát. V roce 2012 byla pod výrobním číslem 0494 v jihlavské pobočce společnosti CZ LOKO a.s. vyrobena lokomotiva 724.720 pro bosenského zákazníka JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, dceřiná společnost RMU Kakanj d.o.o. (Rudnik mrkog uglja). Jde o společnosti zabývající se těžbou a zpracováním hnědého uhlí v rámci plnění smluvních závazků pro mateřskou společnost JP Elektroprivreda. Těžba surovin zde probíhá jak povrchovým způsobem (cca 800 tis tun/rok), tak hlubinným způsobem (cca 400 tis tun/rok). Celkové zásoby uhlí v tomto dole jsou odhadovány na 425 mil tun uhlí. Vlečkový areál dolu není nikterak velký, k manipulaci s vozy v úpravně uhlí slouží jen dvě koleje, z toho jedna vede pod násypkami. Vlečka je dlouhá přibližně jeden kilometr a je zaústěna do stanice Kakanj, ze které pokračuje dalších 1,5 km kolejí vlečkové tratě do tepelné elektrárny. Provoz zde obstarávají dvě lokomotivy z produkce CZ LOKO a.s., a to 797.824 (dodána v roce 2011) a již zmiňovaná 724.720. Dodáním těchto lokomotiv byl ukončen parní provoz, který zajišťovaly do roku 2011 lokomotivy řady 62. Zákazníkovi se během návštěvy v CZ LOKO zalíbil firemní nátěr SD-KD aplikovaný na právě dokončované 724.706 a požadoval stejnou barevnou kombinaci (bez log SD) i pro svou budoucí lokomotivu. Na snímku byla vyfotografována dne 14. září 2013 krátce po překonání řeky Bosny, těsně před vjezdem do přípojné stanice Kakanj.
© Sejdalija Kešetović

DHL-400, Omarska

Místo: Kakanj
Datum: 14.09.2013
flag BABosna a Hercegovina  »  Ostatní
2. fotografie z 6
Počet zobrazení: 2409

732.127, Lukavac