logo2Small
Železnorudné doly Ljubija (1916), Tomašica (1967) a Omarska (1985) se nacházejí v západní části Republiky srbské a Bosny a Hercegoviny, jihovýchodně od města Prijedor. Rudonosná oblast, tedy sansko-unské paleozoikum, o rozloze asi 1 200 km² zabírá oblast mezi obcemi Novi Grad – Prijedor– Bronzani Majdan, Sansko Most a Budimlić Japra. Tato oblast není definitivně prozkoumána, přičemž potvrzeno bylo zatím cca 347 mil. tun zásob železných rud s významným výskytem nerostných surovin jako jsou: křemenný písek, jíl, vápenec, dolomit, baryt, fluorit, zinek a olovo. Těžba v Ljubijské metalogenetické oblasti začala v roce 1916, kdy Rakousko-uherská monarchie po rozsáhlých geoprůzkumných pracích otevřela moderní průmyslový důl v Ljubiji. Po druhé světové válce byla v této oblasti zintenzivněna těžba železné rudy a nová ložiska byla objevena v oblasti Tomašica a Omarska. Do roku 1992, kdy byla těžba vlivem války zastavena, byl důl Ljubija hlavním dodavatelem železné rudy pro výrobu oceli v Jugoslávii. Po skončení války nemohla produkce rudy pokračovat bez účasti strategického partnera. O doly projevila zájem tehdejší nizozemská skupina LNM Holdings, kterou záhy koupil indický podnikatel Lakshmi Mittal. Důl Omarska byl revitalizován v roce 2004 a byl zde po 12 letech zahájen provoz pod záštitou nové společnosti ArcelorMittal Prijedor, d.o.o., jejíž zakladateli byl Rudnik željezne rude Ljubija a.d. (49 %) a společnost ArcelorMittal s podílem 51 % na základním kapitálu. Objem produkce po znovuotevření činil 1,5 milionu tun koncentrátu železné rudy, který byl primárně exportován do "svých" závodů v Polsku, České republice, Alžírsku a Rumunsku.

Pro manipulaci s vozy zde slouží dieselhydraulická lokomotiva DHL-400 z produkce Đuro Đaković, která byla vyrobena v licenci rakouské firmy Jenbach někdy v období mezi roky 1959 až 1963. Nevelké předávkové kolejiště o třech kolejích se nachází bezprostředně vedle stanice státní dráhy, dvě koleje pak vedou pod násypky, třetí je objízdná. Všechny koleje se pak spojí do jedné výtažné, která se stačí mírně doleva. A právě zde byla při přestavování prázdné soupravy vozů vyfotografována dne 10. září 2022 místní posunovací lokomotiva, která nenese žádné číselné označení.
© Martin Šarman
Místo: Omarska
Datum: 10.09.2022
flag BABosna a Hercegovina  »  Ostatní
1. fotografie z 6
Počet zobrazení: 1195

724.720, Kakanj