logo2Small
Komentáře (3)
Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení
Stejnosměrné lokomotivy řady 362 byly vyrobeny společně podniky Ansaldo a Breda na počátku 60. let s určením pro dopravu nákladních vlaků v hornatém terénu tehdejší Jugoslávie. Konstrukce vychází z italské řady E636 a částečně i E646. Lokomotivy pro tehdejší Jugoslávské železnice byly dodány ve dvou sériích 362.001-040 a 362.101-110. Po rozdělení Jugoslávie 32 lokomotiv převzaly Chorvatské železnice HŽ (následně přečíslovány na řadu 1061) a zbytek připadl Slovinským železnicím (SŽ). V Chorvatsku byly provozovány pouze na trati Šapjane-Rijeka-Moravice, která však byla prosinci 2012 přepnuta na napájecí systém 25 kV 50 Hz. Tímto se tato řada stala nepotřebnou a jejich provoz u HŽ byl ukončen. Ještě dávno předtím v letech 1988 a 1991 vznikly dvě prototypové lokomotivy 1161.001 a 1161.002 v dílnách TŽV Gredelj přestavěné na napájecí systém 25 kV 50 Hz s cílem uspokojit potřeby nákladní dopravy na horských tratí při relativně nízkých nákladech s využitím původních stejnosměrných lokomotiv . Rekonstrukce nebyla zdařilá, v dalších plánovaných přestavbách se nepokračovalo a lokomotivy byly brzy vyřazeny z provozu. U Slovinských železnic byly lokomotivy postupně odstavovány z provozu v letech 2006-2009, kdy byly nahrazovány nově vyrobenými Taurusy řady 541. V červenci roku 2009 se tak uzavírá provozní život těchto lokomotiv. V roce 2003 proběhl první pokus o prodání tří chorvatských strojů italskému dopravci FNM (Ferrovie Nord Milano S.p.A.). Po rekonstrukci v TŽV Gredelj v Záhřebu byly přeznačeny na řadu E660, resp. E661. Konkrétně E661.001 (ex HŽ 1061.030, ex JŽ 362.030, E661.002 (ex HŽ 1061.013, ex JŽ 362.013) a E660.051 (ex HŽ 1061.105, ex JŽ 362.105). Lokomotivy byly nasazeny do zkušebního provozu, ale pravděpodobně nesplnily očekávání nového majitele a v zápětí byly nabídnuty k prodeji. Současný osud lokomotiv nám není znám. Druhý pokus o prodání dvou lokomotiv 362.029 a 031 proběhl na konci roku 2008, kdy byly prodány české firmě ON-TRACK, s.r.o. Hned v lednu 2009 byla 362.031 přepravena z Ljubljany do Přerova, kde byla umístěna v jedné z hal a zanedlouho na ní začaly práce k uvedení do provozního stavu. Celý projekt byl ale z ďůvodu krachu společnosti ukončen a lokomotiva opatřena základním lakem byla údajně sešrotována. K přepravě 362.029 do ČR nedošlo. Třetí odprodej se uskutečnil závěrem roku 2013, kdy slovenský dopravce CRW a.s. přivezl na Slovensko zakoupenou lokomotivu 362.034 s určením pro schválení k provozu na slovenské síti. Na lokomotivě ale nebyly zahájeny žádné práce a kdo ví, zda nakonec někdy vůbec začnou...Snímek byl pořízen dne 28. listopadu 2013 v areálu ŽOS Zvolen, a.s.
© Ľubomír Podlaha

342.010, Laško
Místo: Zvolen
Datum: 28.11.2013
Vloženo: 26.02.2018
10 obr. z 37 (počet zobrazení: 1536)
(Zavřít okno)

363, Spielfeld